Wat is Bach Bloesem?

 

Bach bloesem remedies zijn vloeibare plantenextracten die positief inwerken op emoties. Voorbeelden van dergelijke emoties zijn gebrek aan zelfvertrouwen, neerslachtigheid, stress, piekeren, overbezorgdheid en schuldgevoelens. Een Bach bloesem heeft de eigenschap om negatieve emoties om te buigen in positieve emoties. Zo zal iemand met een minderwaardigheidsgevoel bij het innemen van een bepaalde Bach bloesem weer in zichzelf geloven en met meer zelfvertrouwen de zaken aanpakken. Negatieve emoties worden niet onderdrukt maar omgebogen in hun positieve pool zoals bijvoorbeeld gebrek aan zelfvertrouwen in zelfzekerheid of ongeduld in innerlijke rust.

Waar komt de naam "Bach bloesem" vandaan?

 

Bachbloesemtherapie werd in de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkeld door de Engelse arts Edward Bach. Hij ontdekte dat, voordat hij patiënten behandelde voor een lichamelijk klacht, het ook belangrijk was om naar de emotionele oorzaak van een aandoening te kijken. En ook hier geldt weer het natuurgeneeskundig principe: wanneer je goed in je vel zit, ben je minder vatbaar voor allerlei aandoeningen. De toestand van onze emoties heeft een grote invloed op hoe goed we omgaan met stress en ziekte.

 

Bachbloesems zijn een veilige ondersteuning in de behandeling en geven nooit bijwerkingen en zijn niet verslavend. Ze kunnen zonder risico naast klassieke medicatie gebruikt worden gezien er geen gevaar is voor wisselwerking.

Bachbloesems vervangen nooit de klassieke medicatie en kunnen aanzien worden als aanvullende behandeling bij elke vorm van therapie. Het is dus steeds belangrijk om bij ernstige fysieke/medische klachten steeds uw dokter te raadpleegen. 

 

Behandeling met Bach Bloesem Remedies

Dr. Bach heeft 38 bloesems ingedeeld in de volgende 7 groepen:

 Angst 

 Eenzaamheid 

 Overgevoeligheid 

 Onzekerheid 

 Onvoldoende interesse in het hier en nu 

 Moedeloosheid en wanhoop 

 Bezorgdheid voor het welzijn van anderen

Dan bestaat er nog een Rescue Remedy dat is samengesteld uit 5 bloesems. Deze mix kun je gebruiken in noodsituaties na bijvoorbeeld een val of ongeluk.

Deze bloesems hebben het doel om iemand te ondersteunen in zijn of haar strijd tegen ziekte.

Door emotionele factoren te behandelen die genezing kunnen belemmeren zoals:

 Angst

 Bezorgdheid

 Neerslachtigheid

 Trauma’s  

”Weer in contact komen met je gevoel”

Wat zijn de potentiële voordelen van Bachbloesem?

 
Bachbloesem is een vorm van alternatieve geneeskunde wat gebaseerd is op het principe dat bepaalde bloemen en planten unieke genezende eigenschappen hebben die kunnen helpen het emotionele evenwicht te herstellen en het algehele welzijn te bevorderen. Deze remedies zijn gemaakt van verdunningen van bloemenessenties waarvan hun effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen. Voorstanders van Bachbloesem suggereren dat het de volgende potentiële voordelen kan hebben. 
 
Emotioneel evenwicht
Bachbloesemremedies worden voornamelijk gebruikt om emotionele onevenwichtigheden aan te pakken en emotioneel welzijn te bevorderen. Elke remedie wordt geassocieerd met een specifieke emotionele toestand zoals:

 Angst
 Ongerustheid 
 Verdriet
 
Er wordt aangenomen dat het nemen van de juiste remedie kan helpen het emotionele evenwicht te herstellen en negatieve emoties te verlichten. 
 
Vermindering van stress
Bachbloesem word vaak gebruikt als aanvullende benadering om stress en gerelateerde symptomen te beheersen. Aanhangers beweren dat bepaalde remedies kunnen helpen gevoelens van overweldiging, nervositeit en spanning te verminderen zodat ze beter kunnen omgaan met stress. 
 
Bevordert het zelfbewustzijn
 
Het gebruik van Bachbloesem moedigt mensen aan zich meer bewust te worden van hun emoties en innerlijke toestanden. Dit verhoogde zelfbewustzijn kan mensen mogelijk helpen onderliggende emotionele problemen te identificeren en aan te pakken. Dit kan uiteindelijk leiden tot persoonlijke groei en zelfverbetering. 
 
Niet-invasief en veilig
Bachbloesem word als veilig en niet giftig beschouwd. Ze worden meestal bereid in sterk verdunde vorm en worden over het algemeen goed verdragen. Dit maakt ze een aantrekkelijke optie voor mensen die op zoek zijn naar natuurlijke en niet-invasieve benaderingen van emotioneel welzijn. 
 
Complementaire therapie
Bachbloesem word vaak gebruikt als aanvullende therapie naast conventionele behandelingen. Ze zijn niet bedoeld ter vervanging van medische of psychologische interventies maar kunnen in combinatie worden gebruikt om het emotionele welzijn te ondersteunen. 
 
Persoonlijke benadering en holitische aanpak Eén van de belangrijkste principes van Bachbloesem is individualisering. Flesjes worden geselecteerd op basis van de specifieke emotionele toestand van een individu en niet alleen op basis van de aanwezige symptomen. Deze gepersonaliseerde benadering heeft het doel de onderliggende emotionele onevenwichtigheden aan te pakken die uniek zijn voor elke persoon.
 
Alle Consulten gaan samen in combinatie met een systemisch intakegesprek, waarbij eerst naar de wortel van het probleem wordt gezocht in combinatie met de gemoedstoestand. Hierbij mag je rekenen op een therapeutisch consult van 1.5 uur (150 euro).