Wat is regressie?

De wortel van een probleem, angst, patroon of overtuiging ligt heel vaak in vroege kindertijd of je jeugd (0-7 jaar). Met regressie gaan we effectief terug in de tijd. Je gaat naar het allereerste moment waar iets is ontstaan. Het mooie aan regressie is dat je de situatie niet helemaal opnieuw hoeft te beleven. We maken de emoties neutraal en transformeren de situatie, zodat jij het probleem bij de wortel kunt accepteren en verwerken. Zo overschrijven we eigenlijk de hele situatie in jouw onderbewuste.

Regressie kan op 2 manieren

We kunnen eigenlijk op 2 manieren terug in de tijd: of in hypnose of d.m.v. een coaching sessie. Regressie in hypnose is het meest effectief, omdat we dan werken met je onderbewuste (waar 95% van je gedrag vandaan komt).

Hypnose en regressie therapie

Herken je dit? Dan…. is hypnose of regressie therapie een aanrader.

 • Je zit echt niet lekker in je vel
 • Dingen lukken niet gewoonweg niet of nooit
 • Je hebt last van chronische stress of paniekaanvallen?
 • Je hebt een Burn-out
 • Je voelt je onzeker en kampt met een laag zelfbeeld
 • Je bent angstig of je hebt een fobie
 • Je hebt lichamelijke klachten waar niet echt een medische oorzaak te vinden is…
 • Je worstelt met depressieve gevoelens
 • Je kan niet van het leven genieten en kent nog weinig vreugde
 

Reïncarnatietherapie

Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat de ziel naast ervaringen in het huidige leven ook ervaringen van voor dit leven bevat. Binnen de reïncarnatietherapie werken we in verschillende ervaringsgebieden: het huidige leven, kindsdelen, geboorte, prenataal, conceptie, tussenbestaan en vorige levens.

Binnen deze verschillende gebieden richten we ons op het herstellen van je natuurlijke levenskracht, zodat het ervaren van de verbinding met jezelf en de wereld om je heen weer de basis kan vormen van waaruit je leeft.

Wat is reïncarnatietherapie?

Bij reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat elke mens een ziel heeft. Deze ziel bevat ervaringen doorgaans uit verschillende levens. Doordat sommige ervaringen onverwerkt en / of onbegrepen zijn gebleven, stuurt de ziel telkens aan tot re-stimulatie en krijgt de ziel een nieuwe kans om het uit te klaren. Ze wil afmaken wat niet af is. Heel maken wat gebroken is geweest. Dit zorgt ervoor dat een bepaald probleem, zolang het niet opgelost, ingesloten en begrepen wordt, zich blijft aandienen in je leven.

Telkens met een ander gezicht. Maar als je er beter naar kijkt, zie je dat het probleem dezelfde kern van bestaan heeft. Hetzelfde thema dat zich herhaalt.

Dit thema zal zich blijven aandienen totdat je er aandacht aan geeft, het daadwerkelijk wil oplossen en begrijpen. Niet alleen het probleem en hoe je daarmee om kunt gaan. Maar ook hoe het allemaal ooit is ontstaan. Welke overtuigingen eraan de grondslag liggen en hoe je het probleem onbewust blijft in stand houden.

Doel van de therapie

Het doel van deze sessies is het herbeleven en het als nog begeleidt verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, zodat de daarmee verbonden problemen in het heden kunnen oplossen en het ervaren van een gelukkig en een zinvol leven (weer) mogelijk is Dit gebeurt eigenlijk op 4 manieren:

 1. Het opsporen en verwerken van door schrik en shock ontstane onverwerkte ervaringen (trauma’s).
  2. Het opsporen en neutraliseren van kettingen van trauma’s, door verschillende levens heen. Deze kettingen worden thema’s genoemd. Het neutraliseren van de verstoring die optreedt binnen een bepaald, of bepaalde thema(‘s) zorgt ervoor dat je niet meer polair verbonden bent met het thema, maar dat het in balans is.
  3. Het herstellen van door schrik en shock verbroken interne en externe verbindingen, zoals het eigen intellect, emoties, lichaam en spiritualiteit, maar ook andere mensen, de natuur, materie, cultuur en samenleving.
  4. Het ervaren van een complete verbinding met een ervaringsgebied (dus beide polen) versterkt je natuurlijke levenskracht. Dit vormt de basis vormt voor een gelukkig en zinvol leven.

Hoe werkt de therapie?

Tijdens deze sessies werken we voornamelijk met hypnose/trance: een natuurlijke staat van bewustzijn die we tijdens een sessie versterken om zo ervaringen uit het (onder) bewustzijn te laten (her) beleven. Het versterken van de hypnose gaat via taal, emoties, gedachten en lichaamsgevoel.

Bij hypnose werken we met het elliptische bewustzijn, wat inhoudt dat je je op twee punten tegelijk kunt concentreren. Enerzijds weet je waar je bent en wat je doel is. Anderzijds richt je je op de ervaring uit je (onder)bewuste die je ooit hebt ervaren. Dit heeft als voordeel dat je je kunt richten op het ervaren en tegelijkertijd voelt en weet dat de controle bij jou ligt. Dit zorgt voor ‘samenhang’. Je begrijpt dan hoe het probleem tot stand is gekomen, welke conclusies je eraan verbonden hebt in het verleden en je gaat inzien hoe die nu nog (belemmerend) doorwerken in je leven.

Reïncarnatietherapie is ‘gewoon’ een therapie die zeer effectief is gebleken. Vaak zie je wel wat er mis is en wat je eraan zou kunnen doen. Aan zelfkennis ontbreekt het je niet. Toch is het moeilijk om bepaalde patronen te doorbreken. Voor veel mensen is alleen over je probleem praten niet genoeg. Het gaat om het ervaren, het inzicht gecombineerd met het buikgevoel. Het werkelijk begrijpen, mentaal, emotioneel, spiritueel en zelfs fysiek. Van het tot stand komen van je probleem tot het in stand houden ervan.

We richten ons op het vrij maken van de natuurlijke levens energie en talenten. Versterken van dat wat er al is en je eigen krachtige plek innemen. Je ziel bevat een zee aan ervaring die jij, wanneer je jezelf leert kennen, kunt integreren in je persoonlijkheid. Je bent energie, je persoonlijkheid leeft in jou en dor jou.

Net zoals bij regressie-therapie, ga je er bij reïncarnatie-therapie vanuit dat onverwerkte problemen uit het verleden invloed hebben op het heden. Het enige verschil is dat men bij deze therapievorm onder het verleden ook vorige levens verstaat. Je kunt soms als vanzelf in een vorig leven belanden in een hypnotische sessie. Door de therapeut die de vraag te stellen; “ga naar de eerste keer waar je dat onbehaaglijke gevoel beleefde”. Als therapeut maak ik van deze methodiek gebruik van om direct het probleem bij de wortel aan te kunnen vastpakken. Daar zijn namelijk iets andere spelregels bij die ik je graag uitleg als je komt. Reincarnatie-therapie is heel goed als je met een aangeboren angst of droefheid geboren bent bijvoorbeeld.

Wat is Rebirting Therapie?

Rebirthing Wat is dat? Rebirthing is een bewustwordingsmethode waarin de ademhaling centraal staat. Tijdens de sessies met ademwerk kun je gemakkelijk in contact komen met emoties en gevoelens. Dankzij Ademtherapie kan bijvoorbeeld nog onverwerkt verdriet, verborgen pijn of angst worden ontdekt, verwerkt en geïntegreerd in het dagelijks leven.

In combinatie met regressie kan het contact herstellen met:

-Zelfvertrouwen,

-Levenslust

-Liefde

Rebirthing is een methode die in de zeventiger jaren is uitgevonden door Leonard Orr.
Puur technisch bekeken is het een ademhalingstechniek die erop gericht is contact te maken met de eigen levensenergie of kundalini..


Deze manier van ademen zorgt ervoor dat je gaat voelen waar in je lichaam je energie goed stroom en niet goed stroomt. Je gaat voelen waar weerstand en belemmeringen zich opwerpen en om aandacht komen vragen.
Wanneer je naar binnen keert naar daar waar blokkades zich opwerpen, worden ook de emoties gevoeld.
Door hiermee aan het werk te gaan en de verdrongen delen ervan alsnog te integreren breng je die blokkades weer in stroming.


Sommige mensen denken dat rebirthing er per definitie op gericht is om je geboorte her te beleven.Dat is niet altijd zo. Het kan wel maar in de praktijk is het meestal zo dat die blokkades die het meest urgent zijn zich het eerst aandienen tijdens een rebirth sessie.
rebirthing

Synergie tussen rebirting, regressie, hypnose, reïncarnatietherapie en systemisch werk.

Dat is ook de opzet van regressietherapie, vandaar dat deze twee methoden zo goed te combineren zijn. Het belangrijkste verschil is dat je een andere ingang gebruikt om contact te maken met je onderbewustzijn.
Rebirthing gebruikt een meer lichamelijke ingang ( die speciale manier van ademen ) en regressie gebruikt meestal andere trance methoden en visualisatie methoden om in contacten te komen met je familiesysteem en als het ware dit te gaan reïncarneren en herboren te worden binnen in jezelf.

Een combinatie van deze methodieken bieden de mensen de mogelijkheid om in een diepere laag van hun verleden te gaan duiken en onopgeloste emotionele en psychologische issues te gaan verkennen op eigen tempo. Bij deze benaderingen kunt u terug gaan naar momenten in het verleden die impact hebben gehad en nog steeds invloed hebben op je leven vandaag. Het naar een diepere laag reizen binnenin jezelf biedt je de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de oorsprong van je emoties, overtuigingen, gedragingen en ingesleten patronen.

Dit is een uitgelezen benadering voor de mensen die klaar zijn om steeds tegen dezelfde obstakels te blijven aanlopen. Voor mensen die openstaan om oude patronen en blokkades te doorbreken.
Als het ware opnieuw geboren willen worden vanuit hun missie en vrijheid tot persoonlijke ontwikkeling.