Reïncarnatie Therapie

Gepubliceerd op 21 oktober 2023 om 13:22

Reïncarnatie Therapie

Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat je ziel naast ervaringen in het huidige leven ook ervaringen van voor dit leven bevat. Binnen de reïncarnatietherapie werken we in verschillende ervaringsgebieden:  oa het huidige leven, kindsdelen, of afgesplitste zielsdelen, geboorte, prenataal, conceptie, tussenbestaan en vorige levens.

Lees meer »

Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat je ziel naast ervaringen in het huidige leven ook ervaringen van voor dit leven bevat. Binnen de reïncarnatietherapie werken we in verschillende ervaringsgebieden:  oa het huidige leven, kindsdelen, of afgesplitste zielsdelen, geboorte, prenataal, conceptie, tussenbestaan en vorige levens.

Binnen deze verschillende gebieden richten we ons op het herstellen van je natuurlijke levenskracht en levensbron zodat het ervaren van de verbinding met jezelf en de wereld om je heen weer de basis kan vormen van waaruit je leeft.

Wat is reïncarnatietherapie?

Reïncarnatietherapie gaat ervan uit dat de mens een ziel heeft Deze ziel bevat ervaringen uit verschillende levens. Doordat sommige ervaringen onverwerkt en / of onbegrepen zijn gebleven, stuurt de ziel telkens aan tot re-stimulatie en ervaar je hierdoor triggers in dit huidige leven. Een ziel wil altijd afmaken wat niet af is. Heel maken wat gebroken is. Dit zorgt ervoor dat een bepaald probleem, zolang het niet opgelost of niet wil worden gezien, niet is ingesloten en geïntegreerd is, het zich tevergeefs zal blijven aandienen in je leven.

Telkens met een ander gezicht. Maar als je er beter naar kijkt, zie je dat het probleem dezelfde kern heeft. Hetzelfde thema of patroon.

Dit thema zal zich blijven aandienen totdat je er aandacht aan besteedt en het recht in de ogen durft te kijken.
Welke overtuigingen eraan te grondslag liggen en hoe je het probleem onbewust in stand houdt.

 

Doel van de therapie

Het doel van deze sessies is het herbeleven en het als nog verwerken van tot nu toe onverwerkte ervaringen, zodat de daarmee verbonden problemen in het heden verdwijnen, en het ervaren van een gelukkig en zinvol leven (weer) mogelijk wordt. Dit gebeurt op 4 manieren:

1. Het opsporen en verwerken van door schrik en shock ontstane onverwerkte ervaringen (trauma’s).
2. Het opsporen en neutraliseren van kettingen van trauma’s, door verschillende levens heen. Deze kettingen worden thema’s genoemd. Het neutraliseren van de verstoring die optreedt binnen een bepaald, of bepaalde thema(‘s) zorgt ervoor dat je niet meer polair verbonden bent met het thema, maar dat het in balans is.
3. Het herstellen van door schrik en shock verbroken interne en externe verbindingen, zoals het eigen intellect, emoties, lichaam en spiritualiteit, maar ook andere mensen, de natuur, materie, cultuur en samenleving.
4. Het ervaren van een complete verbinding met een ervaringsgebied (dus beide polen) versterkt je natuurlijke levenskracht. Dit vormt de basis vormt voor een gelukkig en zinvol leven.

Hoe werkt de therapie?

Tijdens deze sessies werken we voornamelijk met trance: een natuurlijke staat van bewustzijn die we tijdens een sessie versterken om zo ervaringen uit het (onder) bewustzijn te laten (her) beleven. Het versterken van de trance gaat via taal, emoties, gedachten en lichaamsgevoel.

Reïncarnatietherapie is ‘gewoon’ een therapie die zeer effectief is gebleken. Vaak zie je wel wat er mis is en wat je eraan zou kunnen doen. Aan zelfkennis ontbreekt het je niet. Toch is het moeilijk om bepaalde patronen te doorbreken. Voor veel mensen is alleen over je probleem praten niet genoeg. Het gaat om het ervaren, het inzicht gecombineerd met het buikgevoel. Het werkelijk begrijpen, mentaal, emotioneel, spiritueel en zelfs fysiek. Van het tot stand komen van je probleem tot het in stand houden ervan. Als je dat vanaf je oppervlakkigste oppervlakte tot je diepste diepte snapt, snap je ook dat het niet hoeft, dat je een keuze hebt.

We richten ons op het vrij maken van de natuurlijke levens energie en talenten. Versterken van dat wat er al is. Je ziel bevat een zee aan ervaring die jij, wanneer je jezelf leert kennen, kunt integreren in je persoonlijkheid. Je bent energie, je persoonlijkheid leeft in jou.

De relatie tussen tussen jezelf en je ziel, is de meest belangrijke relatie. Wanneer de samenwerking optimaal is, stroomt het volop in je leven. Wanneer er verbindingen verbroken of verzuurd zijn, zal de ziel dit willen helen door je  hiervan persoonlijk bewust te maken. 

Hoe het met de samenwerking tussen de persoonlijkheid en ziel gesteld is merk je aan de verbindingen in je leven. Je verbindingen met o.a. relaties (vriendschappen, familie, partnerliefde), materie, lichaam, intellect, de wereld.

Het werken met de ziel is allesomvattend. Het is rauw, mooi, helend en erg effectief. De mensen die mijn praktijk binnenstappen zijn moedige zielen, bereid om door de pijn heen te gaan en het pad naar transformatie te nemen. Je leven verandert wanneer jij je herinnert wie je oorspronkelijk bent. Wat wil jij manifesteren en wat staat je daarbij nog in de weg? Maak van je struikelblokken een opstapsteen.

Wat levert het werken met de ziel je op?

Je transformeert blokkades, belemmerende patronen en heelt oude wonden/traumadelen die door je nu heen lopen. Je staat krachtiger in je leven. Je bent je bewust van je eigen energie en de wijze waarop je situaties creëert en  kunt beïnvloeden. Je bent in staat om je groei zelfstandig door te zetten. Je hebt leren reizen in de wereld binnen in jezelf. Je ervaart je levensmissie, de zin van je bestaan (bestaan) en je krijgt hierbij inzicht bij je persoonlijke missie. Talenten van je ziel zijn weer een bron van leven. Je vaart op je innerlijk kompas en hierbij omarm jouw intuïtie. Je voelt liefde en mededogen voor jezelf en de wereld. De verbinding met jezelf wordt hersteld en je kan vanuit je krachtbron gaan leven. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.